Witaj

Jeśli znalazłeś się na mojej stronie – prawdopodobnie poszukujesz pomocy w trudnym momencie życia: może straciłeś kogoś bliskiego lub od dłuższego czasu jesteś przygnębiony, może budzisz się w nocy pełen lęków albo masz trudności w relacjach z ludźmi. W takich trudnościach z pewnością dobrym pomysłem jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy psychoterapeuty. Być może już jednorazowe spotkanie przyniesie Ci ulgę, poczujesz się zrozumiany inaczej spojrzysz na to co Cię dręczy ale jeśli problem trwa dłużej, ma głębsze korzenie potrzebna będzie psychoterapia.

Psychoterapia (od stgr. ψυχή psyche = dusza i therapein = leczyć)) jest leczeniem, które obejmuje całego człowieka, ponieważ motorem życia, działania i rozwoju człowieka jest jego umysł – psyche.

Terapia umysłu jest szczególnym procesem umożliwiającym zmianę i uzdrawianie. Oddziaływanie na uczucia, myślenie, samopoczucie i zachowanie odbywa się jednak innymi niż medyczne środkami.

Istotą tego leczenia jest relacja – spotkanie – „bycie” z drugim człowiekiem. Akceptacja, uważne słuchanie, koncentracja terapeuty na Twoich problemach, możliwość bezpiecznego wypowiedzenia się, ekspresja bólu, cierpienia, w obecności drugiej osoby jest bezcennym doświadczeniem katharsis – oczyszczenia, ulgi. Pozwala na doświadczanie bliskości, której być może nie znałeś, której pragnąc; w głębi się obawiasz. Ważnym elementem spotkania jest rozmowa, umożliwia ona spotkanie się ze sobą, i zmianę przez poznawanie siebie. Rozmowa docierająca do głębi Twojej świadomości, wspomnień, otwiera nieznane pragnienia, energię, motywację do zmiany, do czynienia życia takim, jakim pragniesz by było.

Psychoterapia jaką proponuję, jest integracją podejścia poznawczo-behawioralnego, terapii gestalt i rogeriańskiej metody terapii skoncentrowanej na osobie.

  • Podejście poznawczo-behawioralne umożliwia monitorowanie krytycznego – depresyjnego myślenia, a przez uczenie się kierowania myśleniem umożliwia zatrzymywanie przygnębiających i straszących uczuć. Głębokie badanie swoich myśli i przekonań pozwala zrozumieć sztywne schematy, które w życiu nami sterują i zmieniać je.
  • podejście gestalt – umożliwia uświadamianie sobie przeszkód i barier, które sprawiają, że życie toczy się poza wyborem człowiek. Dzięki technikom włączającym do pracy terapeutycznej wyobraźnię, wyobrażenia, dramatyzacje otwiera się możliwość dostrzeżenia tych barier i zmiany ich.
  • rogerianska metoda skoncentrowana na osobie: zakłada pełne empatii, uważne bycie z drugim człowiekiem. Ta uważna empatia przejawia się zarówno w słuchaniu jak i mówieniu (komunikaty empatyczne – patrz M. Rosenberg „komunikacja bez przemocy”)