Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą, pedagogiem.

 

Psycholog

Studia psychologiczne ukończyłam w Wyższej Szkole Psychologicznej w Warszawie ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwój człowieka w okresie jego średniej dorosłości, psychoterapię i zaburzenia seksualne.

 

Psychoterapeuta

Psychoterapia jaką proponuję mieści się w nurcie psychoterapii integracyjnej – dyplom uzyskałam w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Warszawie.

Podstawą, tego bliskiego mi podejścia jest rozumienie człowieka

jako jedności duchowej – fizycznej –emocjonalnej. To rozumienie znalazło odzwierciedlenie w łączeniu w terapii poznawczo – behawioralnej, gestalt z niedyrektywną terapią Rogersa.

 

W mojej pracy stosuję techniki:

  • uruchamiające wyobraźnię i wyobrażenia
  • korzystam z dramatyzacji i relaksacji,
  • pomagam w głębokiej eksploracji przekonań kluczowych i poszukiwaniu myśli alternatywnych,
  • przepracowuję z klientem nawykowe, często destrukcyjne schematy życia, będące częścią osobowości.

 

Praca terapeutyczna jest głębokim doświadczeniem osobistym – dotykającym problemów i ich ukrytych dawno źródeł.

 

Pedagog

Specjalizuję się w promocji i edukacji zdrowia. Posiadam certyfikaty w edukacji i profilaktyce chorób cywilizacyjnych oraz zaburzeń odżywiania.

Socjoterapii dzieci i młodzieży.

Profilaktyce uzależnień.

Pomocy i wsparciu rodzin.

Zdrowiem psychicznym i pacjentami leczącymi się psychiatrycznie zajmuję się od 2000 roku. Wtedy zaczęłam pracę w Oddziale Psychiatrycznym „Mawiko” w Człuchowie. Potem pracowałam w Oddziale Leczenia Nerwic „Mawiko” w Chojnicach oraz w Oddziale Dziennym i Poradni Zdrowia Psychicznego „Opus” również w Chojnicach.

Moim wcześniejszym doświadczeniem jest praca z osobami wykluczonymi (bezdomnymi, alkoholikami…) w domu dla bezdomnych „Więź” koło Poznania i w szpitalu stacjonarnym z osobami obłożnie chorymi. Organizowałam projekty, warsztaty, szkolenia w ramach integracji środowisk i osób zagrożonych wykluczeniem oraz w ramach promocji zdrowia.

Doświadczeniem ostatnich lat jest praca w Poradni Zdrowia Psychicznego „Opus” w charakterze psychoterapeuty, Ośrodku Psychoterapii „Ogrody” w Warszawie – specjalizującym się w pracy z DDA, Centrum Psychologiczno-Pastoralnym „Więź” w Chojnicach. Obecnie w przeważającej większości pracuję w Gabinecie Psychoterapeutycznym ARBOR.

W rozwoju zawodowym obok medycyny intensywnie towarzyszyła mi filozofia i teologia. Szczególnie antropologia filozoficzna oparta na nurcie metafizyki tomistycznej. Efektem tego nurtu zawodowego były prace: „Cierpienie a sens życia”, oraz „Wspólnota domem człowieka”. Bliskie mi nurty teologiczne to mistyka chrześcijańska, chrześcijaństwo pierwszych wieków, Ojcowie Pustyni.

Współtworzyłam grupę medytacji chrześcijańskiej w Chojnicach (każdy piątek godz. 18.00 w kaplicy nowego szpitala, im. Łukowicza)

Jestem także współtwórcą i prezesem stowarzyszenia „Pośrodku Życia” , zrzeszającego osoby z trudnymi doświadczeniami w życiu. Proponującym wsparcie i kontynuację pracy osobistej w postaci warsztatów psychologicznych, terapeutycznych, rozwojowych. Stowarzyszenie umożliwia także pracę „dla innych” wolontariat, który jest spotkaniem serc, darem siebie.