Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych - EFES 2006 – 2008 SWPS – Warszawa