Poradnia Zdrowia Psychicznego OPUS: 2008 – 2012.:

  • Prowadzenie grup terapeutycznych
  • Psychoterapia pacjentów indywidualnych z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami osobowości.