MOPS Człuchów 2006 – 2008r.

  • praca asystenta rodziny
  • trening ról społecznych i terapeutyczne wsparcie rodzin zagrożonymi zaburzeniami psychicznymi i marginalizacją