Grupa Otwarcia: Prowadzący Anna Bersz- 2012. Laboratorium Psychoedukacji. Warszawa