Psychoterapia Psychoanalityczna Długoterminowa. Prowadzący: Tomasz Czub 2011. Poznań.