Nazywam się Paulina Moszkowicz.

Z wykształcenia jestem psychologiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu SP/1387/2017), profilaktykiem uzależnień, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia do certyfikatu.

Jestem absolwentką pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyłam szkolenie w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień w Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku, rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz pierwszy stopień studium z zakresu reintegracji społecznej (certyfikat nr 678) z ramienia Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Warszawie. Uczestniczyłam również w innych szkoleniach z zakresu pomagania, terapii. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym prowadzonego przez Szkołę Psychoterapii Crescentia w Toruniu (z akredytacją Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej).

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest formą leczenia terapeutycznego zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań. Głównym jej założeniem jest powiązanie pomiędzy myślami, emocjami a zachowaniem człowieka. Stąd istotą terapii jest zmiana myślenia (sfera poznawcza) - poprzez którą można osiągnąć zmianę nastroju (sfera emocjonalna) - i zachowania (sfera behawioralna). Terapeuta pomaga zweryfikować wzorce myślenia i przekonania oraz zastąpić „błędy w myśleniu” bardziej realistycznymi i efektywnymi myślami, co w rezultacie pozwala zredukować dyskomfort i samoograniczające zachowania. Terapia ta pozwala zastąpić nie sprawdzające się sposoby radzenia sobie, myślenia, odczuwania i zachowania się bardziej użytecznymi, korzystnymi dla danej osoby. Ponadto zgodnie z założeniami podejścia poznawczo-behawioralnego sposoby reagowania myślami, uczuciami i zachowaniami zostały wyuczone w toku rozwoju jednostki, a w związku z tym możliwe jest oduczenie się ich (w sprzyjających okolicznościach) lub nauczenie się nowych sposobów funkcjonowania. Dlatego też możliwe jest nauczenie się myślenia o sobie, świecie, innych ludziach w sposób bardziej sprzyjający dobremu codziennemu funkcjonowaniu.

W pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi (od różnego rodzaju substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, ale także behawioralnie) czerpię również m.in. z dorobku psychoterapii poznawczo-behawioralnej (w tym metod tzw. trzeciej fali), dialogu motywującego, w zależności od indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z moich usług. W czasie terapii oprócz psychoedukacji w zakresie tematyki dotyczącej choroby, czy motywowania do zmiany stylu życia, staram się wspierać moich Klientów w odzyskiwaniu przez nich wpływu na ich życie osobiste. Pomagam im realizować indywidualne cele terapii i nabywać kompetencje niezbędne do rozwiązywania pojawiających się, doświadczanych trudności, aby nie tylko utrzymywali abstynencję, ale także dążyli do szeroko pojętej poprawy jakości swojego funkcjonowania i rozwoju w różnych aspektach swojego życia.

Doświadczenie zawodowe, w pracy psychologiczno-terapeutycznej, zarówno w kontakcie indywidualnym, jak i w pracy z grupą, zdobywałam m.in. w stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień i poradniach leczenia uzależnień, Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Zakładzie Karnym, warsztatach terapii zajęciowej, czy Ośrodku Wsparcia Psychicznego. Prowadziłam także zajęcia profilaktyczne dla młodzieży oraz grup zawodowych.