Warsztaty aktualne dla wszystkich ( otwarte )

 • „Przytul wewnętrzne dziecko”
  /warsztaty pomagające zaakceptować siebie w stanach słabości, złości. Znieść i przetransformować krytykę?
 • „Od gniewu do przytulenia”
  /praca nad zrozumieniem, akceptacją i przekształceniem twardego gniewu w miękkie uczucia uwalniające i wyzwalaj
 • „Być ze sobą być w świecie”
  /warsztaty poagające zrozumieć swoje miejsce w życiu, ponownie odkryć siebie , sesns swojego życia. Odpowiedzieć na najważniejsze pytania naszej egzystencji; Po co tu jestem ? Dokąd Idę?
 • „Bądź asertywny, postaw granice”
  /warsztaty przeznaczone dla osób niepewnych siebie, wycofujących się albo przekraczających granice innych i swoje

Od 2007r do roku 2020:

 • Warsztaty  przygotowane i przeprowadzone wspólnie z Tomaszem Drzazgowskim
 • Warsztat Uważności  „ Bądź ze sobą, bądź w świecie”/uczenie się metod uważności, technik oddechowych, relaksacyjnych/
 • Warsztat asertywności :”ASERTYWNOŚĆ” /poznawanie podstaw asertywności i trenowanie jej/

Warsztaty samodzielne:

 • „Gniew, Złość, Agresja” - dla członów grup znających się i pracujących dłużej
 • Poznać aby zrozumieć” /poznawanie mechanizmów umysłowych rządzących naszym życiem. Uczenie się wpływu na swoje myślenie, emocje. Przyglądanie się swoim głębokim przekonaniom – próba ich osłabiania i zmiana życia na bardziej szczęśliwe./
 • „Bliżej siebie, bliżej innych” /poznawanie siebie w kontekście ludzi z którymi przebywamy. Uczenie się rozumienia mechanizmów przeniesieniowych, ich niwelowania. Zrozumienia na czym polega bliskość z innymi i bliskość ze sobą/

Cykl warsztatów rozwojowych zaproponowanych uczestnikom Stowarzyszenia „Pośrodku  życia”:

 • „Granice i określanie swojej tożsamości”
 • „Komunikacja i Empatia wg. Komunikacji bez przemocy” Marshalla Rozenberga
 • „Ku dojrzałości i zdrowej osobowości”„Sens życia – czemu nam służy?”
 • „Jaki masz styl osobowości?” wg. „Twój psychologiczny autoportret” J.M. Oldham, L.B. Morris

 

Warsztaty otwarte:

 • „Przytul wewnętrzne dziecko”/warsztaty pomagające zaakceptować siebie w stanach słabości, złości,. Znieść i przetransformować krytykę?
 • „Od gniewu do przytulenia” /praca nad zrozumieniem, akceptacją i przekształceniem twardego gniewu w miękkie uczucia uwalniające i wyzwalające/