O stowarzyszeniu "Pośrodku życia"

W dzisiejszym świecie jest wiele rodzajów misji i działań kierowanych różnymi ideami. W naszym stowarzyszeniu nawiązujemy do idei poszukiwania dobrego życia i dążenia do niego. „ Pośrodku żywota w śmierci jesteśmy” – Media Vita In morte sumus. Te słowa odzwierciedlają naszą sytuację. My jak średniowieczni mnisi jesteśmy jakby pośrodku drogi – pośrodku życia – coś jest za nami, ale coś zaczynamy od nowa.