N ZOZ  Ogród – placówka kliniczna Instytutu Psychologii Zdrowia  i PTP – Staż pod supewizjią 2012- 2014r