Grupa Terapeutyczna DDA. Prowadząca: Zofia - Sobolewska – Melibruda. 2013. Instytut Psychologii Zdrowia. Warszawa.